Moravian Yacht Club s.v.p vznikl spontánně v roce 2007, jako volné sdružení lidí spontánně propadlých jachtingu na Moravě.

Svobodným členem se stává každý účastník kterékoliv plavby našeho klubu, jenž se chce cítit členem klubu.

Vůdčími osobnostmi našeho klubu jsou Hauz, Dušan a provianťák Dan.

 

 

představitelé klubu